Paul Heuberger Prijs

In oktober 2015 is door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering de Paul Heuberger Prijs uitgereikt voor de beste toetsgroep in de regio Midden-Nederland. In deze regio werken zo’n 1100 huisartsen.
Het overleg wat de huisartsen van GHC De Schans met de apotheker van apotheek Fokkesteeg hebben is beloond met deze prijs, onder andere vanwege de goede samenwerkingsafspraken.
We zijn zeer verheugd met deze erkenning voor de kwaliteit van onze toetsgroep en zullen ons best doen om deze kwaliteit te behouden.