Patiënttevredenheidsonderzoek (link toevoegen)

Onderzoeksbureau Amicura heeft gekeken hoe tevreden de patiënten zijn bij Gezondheidscentrum De Schans.
Er is gekeken naar de zorgverlening van de huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en psychologen.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek in bijgevoegd rapport.
Op basis van dit onderzoek hebben we een verbeterplan opgesteld.